Bli medlem

Ved å melde deg inn bidrar du til at vi får gjennomslagskraft som organisasjon, og til at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til våre medlemmer.
 

Som medlem får du
  • vårt nyhetsbrev på e-post
  • mulighet til å påvirke foreningens arbeid
  • stemmerett på årsmøtet
  • mulighet til å bli valgt inn i styrer, råd og utvalg
     
Kontingent

Medlemskontingenten på 100 kroner er frivillig (velg eventuelt Ikke betalende som medlemstype) og betales gjennom SmartOrg som er vår eksterne medlemsportal.

Ønsker du å betale medlemskontigenten på et senere tidspunkt,
kan du enkelt søke oss opp med Vipps-nummer #776616 og velge kategori "Medlemskontigent 2024". Alternativt kan du overføre til bankkonto 1506 84 27956 - merk betalingen med "Medlemskontigent 2024" og ditt navn.

Gaver og kontingent går direkte til foreningens ideelle aktiviteter. Betalende medlemmer vil i fremtiden kunne kvalifisere oss til offentlige tilskudd for pasientorganisasjoner.

Alle inntekter fra medlemskontingenter og gaver går uavkortet til virksomheten. Ved å gi en gave bidrar du direkte til vårt arbeid for mer forskning og et bedre helsetilbud. Ditt bidrag betyr noe!

Du kan vippse din gave til 776616, eller overføre til bankkonto 1506 84 27956.

Vipps

Vipps nr: 77 66 16