Bli medlem

Ved å melde deg inn bidrar du til at vi får gjennomslagskraft som organisasjon, og til at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til våre medlemmer.
 

Som medlem får du
  • vårt nyhetsbrev på e-post
  • mulighet til å påvirke foreningens arbeid
  • stemmerett på årsmøtet
  • mulighet til å bli valgt inn i styrer, råd og utvalg
     
Kontingent

Medlemskontingenten på 100 kroner er frivillig (velg eventuelt Ikke betalende som medlemstype) og betales gjennom SmartOrg som er vår eksterne medlemsportal.

Ønsker du å betale medlemskontigenten på et senere tidspunkt,
kan du enkelt søke oss opp med Vipps-nummer #776616 og velge kategori "Medlemskontigent 2024". Alternativt kan du overføre til bankkonto 1506 84 27956 - merk betalingen med "Medlemskontigent 2024" og ditt navn.

Gaver og kontingent går direkte til foreningens ideelle aktiviteter. Betalende medlemmer vil i fremtiden kunne kvalifisere oss til offentlige tilskudd for pasientorganisasjoner.