Om foreningen

Norsk Covidforening er en uavhengig grasrotbevegelse bestående av pasienter, pårørende og andre engasjerte, som ser behovet for å bedre situasjonen til dem som blir rammet av sykdommen covid-19. Vi er en demokratisk organisasjon som drives av frivillige.

 

Pasientforeningen har som har som mål å:
  • øke kunnskapen om og forståelsen av covid-19 og langvarige komplikasjoner av sykdommen

  • støtte pasienter og pårørende og gi informasjon om rettigheter, behandling og rehabilitering

  • formidle pasientenes erfaringer og interesser

  • fremme et trygt sosialt sikkerhetsnett for de som rammes

  • arbeide for økt medisinsk forskning på langvarige forløp av covid-19

Vi ønsker en effektiv og evidensbasert faglig oppdatering i helsevesenet om covid-19 og postinfeksiøs sykdom generelt, og at norske long covid-pasienter skal tas på alvor av norske helsemyndigheter og i møte med norsk helsevesen.

 

Hvem kan bli medlem?

Vi er en inkluderende forening som ønsker alle rammede velkommen, uavhengig av om man har hatt mulighet til å få en bekreftet diagnose eller ikke. Også pårørende og andre engasjerte som stiller seg bak pasientperspektivet er velkomne som medlemmer. 

Her finner du våre vedtekter.

Vil du vite mer? Her er noen vanlige spørsmål.

 

Kontakt

Epostadresse: styret@covidforeningen.no
Styreleder: Brita Scheid Bjørnstad
Nestleder: Lillann Kvalheim Bue

Organisasjonsnummer: 930 026 344

 

Besøk vår svenske søsterorganisasjon

Svenska covidföreningen
www.covidforeningen.se