Rettigheter


Rettigheter til behandling og rehabilitering i helsetjenesten+

Rett til rehabilitering
Både kommune - og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å gi et tilbud om rehabilitering.
Rehabiliteringen kan bestå av individuell behandling eller gruppebehandling.
Vi anbefaler at du undersøker grundig på forhånd om et tilbud kan passe for deg.

Tannlegerettigheter

Noen spesifikke helseproblemer kan gi voksne rett til å få dekket deler av tannbehandlingen. Ved long covid kan dette være aktuelt hvis du har fått tannproblemer som følge av munntørrhet, eller fordi du på grunn av funksjonshemming har hatt sterkt nedsatt evne til å ivareta tannhelsen. Her kan du lese mer om tannhelsetjenester ved sykdom.

Rett til medisiner og utstyr?

Du kan ofte få medisiner og medisinsk utstyr på blå resept. Det betyr at du kun betaler en egenandel når du henter det ut. Hvis det er et legemiddel som ikke er godkjent på forhånd til å skrives ut direkte på blå resept, kan legen søke om individuell stønad for deg.
Hvis du har fått godkjent yrkesskade eller yrkessykdom betaler du ikke egenandel.

Ønsker du å klage på noe?

Rett til å få dekket reiseutgifter

  • Du kan søke om å få dekket reiseutgifter til behandling hos Pasientreiser

Rettigheter til pleie, tilsyn og hjelp+

For deg som strever med å klare deg i hverdagen, har kommunene flere aktuelle tilbud.

Les om flere hjelpetilbud i kommunene på Helsenorge.

Hvis du er pårørende, kan du også ha rett på dette:

Frivillige organisasjoner tilbyr også hjelp til enkelte gjøremål, for eksempel hagehjelp, handlehjelp, transport, eller besøksvenn. Sjekk hvilke tilbud f.eks. Frivilligsentralen og Røde kors har der du bor. Det finnes også en egen frivillig organisasjon til støtte for småbarnsfamilier: Home-Start Familiekontakten

Arbeidslivet +

Økonomiske rettigheter+

Rettigheter i grunnskolen og videregående+

Hvem kan du kontakte for veiledning?

Rettigheter i høyere utdanning +

Opptaksprosessen

Tilrettelegging av studiehverdagen:

Transport:

Lånekassen:

Sykepermisjon:

De fleste studiesteder gir mulighet for sykepermisjon hvis du selv eller noen du har omsorg for blir syk. Ta kontakt med studiestedet ditt. Hos NAV kan du lese om:

Her kan du finne mer informasjon om dine rettigheter som syk student:

Hvem kan du kontakte ved spørsmål om dine rettigheter som syk eller pårørende?