Ressurser til helsepersonell

Det er ikke alltid like lett å finne oppdatert og korrekt informasjon om senfølger av covid-19. Derfor har vi samlet noen lenker med kliniske veiledninger, kunnskapsoversikter og -fremstillinger som inneholder mye sentral informasjon. 

Vi håper at du finner noen ressurser her som vil være nyttige i ditt arbeid med long covid-pasienter. Takk for at du vil være med og gjøre en forskjell for pasientgruppen! 

Denne siden ble senest gjennomgått og oppdatert med korrekte lenker 22.05.23.


Generell veiledning for allmennpraksis:

Long covid—an update for primary care | The BMJ 


WHOs oppdaterte kliniske veiledning:

WHO: Clinical management of COVID-19: Living guideline
 

Storbritannia og USAs kliniske veiledninger:

NICE: COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19

CDC: Post-COVID Conditions: Information for Healthcare Providers
 

Artikler om trygg long covid-rehabilitering:

What is Safe Long COVID Rehabilitation?

World Physiotherapy response to COVID-19
 

Kunnskapsformidling fra helsepersonell som selv er rammet:

Långtidscovid 

Long COVID Physio 
 

Arbeid og ergoterapi:

Long COVID resources for OTs - CAOT 

Long COVID and Return to Work – What Works? 
 

Barn:

Multi‐disciplinary collaborative consensus guidance statement on the assessment and treatment of postacute sequelae of SARS‐CoV‐2 infection (PASC) in children and adolescents - Malone - 2022 

Webinar Thursday, February 23, 2023 - Evaluating and Supporting Children and Adolescents Presenting with Post-COVID Conditions
 

Nevrologiske senfølger:

Multidisciplinary collaborative consensus guidance statement on the assessment and treatment of neurologic sequelae in patients 
 

POTS og annen dysautonomi:

Orthostatic tachycardia after covid-19 | The BMJ 

Multi-disciplinary collaborative consensus guidance statement on the assessment and treatment of autonomic dysfunction in patients with post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection (PASC)

POTS - kort om trening og rehabiliteringstiltak 
 

Aktivitetsavpasning ved anstrengelsesutløst symptomforverring: 

Clinician’s Pacing and Management Guide for ME/CFS and Long COVID
 

Generelle oversiktsartikler:

Long COVID: pathophysiological factors and abnormalities of coagulation

The immunology of long COVID

Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations | Nature Reviews Microbiology 
 

Kurs og webinar:

ECHO Program on Long COVID Treatments and Fatiguing Illness Recovery

Svensk Förening för Allmänmedicin ett webinarium om postcovid

Long Covid Rehabilitation: A Guide for Healthcare Professionals

14.-17. juli: 2023 Dysautonomia International Conference

Course: Long term effects of COVID-19 and Post-COVID-19 syndrome (RCGP Learning)