Hjelp oss i arbeidet vårt

En forening er ingenting uten engasjerte medlemmer. Vi blir veldig glade om du kan bidra og hører gjerne fra deg! 

Alt arbeidet vi gjør er frivillig og ulønnet. Skriv til oss på kontakt@covidforeningen.no


Når du er syk og engasjert

Det å være engasjert som syk er uforutsigbart. I Covidforeningen forstår vi godt at du kan ha gode og dårligere perioder, derfor er vi fleksible om arbeidet folk bidrar med. Vår erfaring er at det ofte skal små bidrag til før du kan ha gjort stor forskjell. For mange føles det også godt å ha noe meningsfylt å gå til, som hjelper alle som er utsatt for konsekvenser av covid.

Som engasjert i Covidforeningen skal du føle deg trygg når du er tydelig på hva du orker og ikke orker. Vi jobber ofte i arbeidsgrupper, så du vil aldri være helt alene om et prosjekt. Du kan holde engasjementet ditt anonymt overfor offentligheten hvis du ønsker det. Ta kontakt for å lufte ideer eller om du vil stille oss spørsmål.

Hva trenger vi akkurat nå?

Skrive søknader

Vi trenger midler til å fortsette medpåvirknings- og likepersonsarbeidet vårt, og vil bli med i ulike fora sammen med andre pasientforeninger eller fora som er relevante for covidfeltet. For å klare det må vi ha flere som skriver søknader for oss.

Sosiale medier (Facebook, Instagram og Twitter)

Takket være sosiale medier har vi kanaler hvor vi blir sett av flere og flere personer. Der kan vi opprettholde kontakt med medlemmene og drive opplysningsarbeid om covid-19 og senfølger av viruset. Vi trenger alltid flere SoMe-hender!

Tekstproduksjon til ulike formål

I en pasientforening skaper vi mange tekster, til forskjellige arenaer. Det kan være kronikker, tekst til nyhetsbrev og hjemmeside, internkommunikasjon, uttalelser, bakgrunnsinfo til søknader, forskningsgjennomganger, tekst til innlegg i sosiale medier, og mye mer. Liker du å jobbe med tekst, har vi helt sikkert plass til deg i teamet.

Språkvask og korrektur

De som skriver tekster hos oss vil gjerne ha folk som kan tenke seg å lese gjennom og gi tilbakemelding på tekstene. Det kan være en kjapp gjennomgang av et innlegg som skal ut på sosiale medier, eller mer tidkrevende tilbakemeldingsarbeid i flere runder, for eksempel på et høringssvar til Stortinget. Brenner du for godt språk og liker å hjelpe andre? Da kan dette være midt i blinken for deg.

Grafisk utforming

Vi har fått utarbeidet en grafisk profil som står i stil med vår søsterforening Svenska Covidföreningen. Basert på denne malen trenger vi hjelp til å utforme alt vi kommuniserer utad, for eksempel Instagram-poster, endringer på hjemmesiden, lage brevmaler og andre ting. I tillegg vil vi gjerne ha flere illustrasjoner til nyhetsbrev og sosiale medier. Hvis du har erfaring med grafisk design eller illustrasjon, vil vi gjerne ha deg med på laget!

Har du juridisk kompetanse?

Det er juridisk komplisert å drive en pasientforening. Hvis du har juridisk kompetanse eller er vant til å jobbe med rettslige dokumenter så passer du fint i teamet som jobber opp mot lovverkene.

Liker du å grave etter informasjon?

Er du en god informasjonsdetektiv eller liker du å å samle bakgrunnsinformasjon for de som skriver tekster? Vi trenger hele tiden folk som kan hjelpe oss med å skaffe tyngde til våre argumenter, og finne gode poenger vi kan spille videre mot politikere, mediene eller vanlige folk.

Bor det en liten politiker i deg?

Er du en av dem som liker å bygge nettverk og påvirke? Kanskje du synes det er gøy og motiverende å snakke med politikere, fagfolk og beslutningstakere? Da hører vi gjerne fra deg!

Brukermedvirkning

En viktig del av påvirkningsarbeidet vårt er å plassere medlemmer i posisjoner der de kan representere pasientgruppen vår. Det kan for eksempel være i NAV, helseforetakene, ungdomsråd, kommunale tjenester eller rehabiliteringsinstitusjoner. Det trengs også brukerrepresentanter innen forskning. Er du pasient eller pårørende og har lyst til å representere foreningen som brukerrepresentant, lokalt eller nasjonalt? Ta kontakt med oss. Denne videoen gir en kort intro til brukermedvirkning.

Likepersoner

Likepersonsarbeid betyr å bruke egne erfaringer til å være en støtteperson for andre som er i samme båt som en selv. Dette er kanskje det aller viktigste en pasientforening gjør. En likeperson kan være en pasient eller pårørende, som har fått bearbeidet sykdommen nok til at man er klar for å låne et øre til andre og dele erfaringer. Viktige personlige egenskaper hos en likeperson er empati, evne til å lytte, og å være trygg på seg selv. Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen vil vi gjerne ha deg med på laget! På sikt har vi som mål å bygge både digitale og fysiske plattformer for likepersonsarbeid.

Bidra med ditt unike perspektiv – fortell oss hva du mener vi trenger mer av!

  • Har du andre tanker om hva vi bør gjøre? Har du erfaring eller kompetanse som ikke er nevnt i denne listen, som du mener kan være bra for vår pasientforening? Hvis du tror du kan ha noe å bidra med, er det stor sannsynlighet for at vi trenger deg. Skriv til oss og fortell oss om ideene dine, vi blir veldig glade for alle innspill vi får!