Hva er long covid?


For de fleste som blir smittet av korona, forsvinner symptomene igjen. Samtidig får noen symptomer som ikke går over som forventet, eller de utvikler nye symptomer i etterkant av infeksjonen. Dette kalles ofte senfølger eller long covid. Et eksempel på et mer medisinsk begrep er Post Acute Covid-19 Syndrome (PASC).

Long covid er mer et paraplybegrep enn én spesifikk diagnose eller sykdom, og omfatter mange forskjellige symptomer og påfølgende komplikasjoner. Symptomene kan også variere over tid og i omfang. Ulike pasienter kan ha ulike symptom-paletter (ulike fenotyper). 

Noen får alvorlige symptomer som har stor innvirkning på dagliglivet, mens andre får mildere symptomer.

Long covid er multisystemisk, noe som betyr at det kan påvirke alle organsystemer i kroppen. Vanlige symptomer er fatigue, hjernetåke, kognitive problemer, kardiovaskulære komplikasjoner, hodepine, smerter, langvarig feber og mage- og tarmproblemer.

Mange som har long covid opplever forverring av symptomene etter fysisk, psykisk og sosial aktivitet. En medisinsk betegnelse for dette er PEM (Post Exertional Malaise), som betyr anstrengelsesutløst symptomforverring. Hvor grensen går for hva som er for mye belastning er forskjellig fra person til person, men varierer også for samme person fra dag til dag.

Long covid forekommer hos noen personer med en historie med sannsynlig eller bekreftet SARS-CoV-2-infeksjon, hvor symptomene vedvarer tre måneder etter sykdom, som varer i minst to måneder og som ikke kan forklares med en alternativ diagnose. Vanlige symptomer inkluderer blant annet tretthet, pustevansker, kognitiv dysfunksjon som generelt påvirker det daglige funksjonsnivået. Symptomer kan være nye etter første bedring etter akutt covid-19 eller kan ha vedvart fra den første fasen av sykdommen. Symptomer kan også svinge eller gjenta seg over tid.

– WHO’s definisjon av long lovid (eller Post COVID-19 condition)

Hvem er berørt?

Både personer som hadde en alvorlig akutt covid-19-infeksjon og trengte sykehusbehandling og personer som hadde mildere symptomer i akuttfasen og ikke mottok sykehusbehandling kan få long covid. Barn kan også få long covid.

Hvor mange er berørt?

Noen pasienter føler at de blir bedre over tid, andre ikke. Noen kan også bli verre sent i sykdomsforløpet. Forskning pågår og vi vil lære mer om prognosen på sikt. Det er imidlertid klart at ikke alle blir friske av seg selv. Et ikke ubetydelig antall mennesker har vært syke med alvorlig invalidiserende symptomer siden starten av pandemien. I følge tidsskriftet The Lancet viser den mest pålitelige studien til dags dato at omtrent én av åtte, 12,7 prosent, hadde vedvarende symptomer i tre til fem måneder etter infeksjon (lengre målte man ikke i studien). I studien så ikke forskerne på hvor alvorlige eller invalidiserende symptomene er.

Hva forårsaker long covid?

Sars-Cov-2 er et nytt virus for mennesker, og vi trenger fortsatt å lære mer om de langsiktige symptomene det forårsaker. Foreløpig vet man ikke nøyaktig hva som skjer i kroppen etter covid-19, men det er flere teorier som begynner å få støtte i forskningen. Disse teoriene er:

  1. I den akutte fasen av sykdommen har viruset forårsaket skade på organer og nerver.
  2. Viruset aktiverer immunforsvaret, som hos noen overreagerer og angriper kroppens egne funksjoner og organer, såkalt autoimmunitet. 
  3. Rester av viruset forblir i kroppens vev og organer, og forårsaker betennelsestilstander som gir opphav til nye eller tilbakevendende symptomer.
  4. Viruset påvirker celler på innsiden av blodårene (endotelet) og forstyrrer blodets koagulasjonsevne, noe som påvirker oksygentilførselen, og det kan dannes mikroblodpropper som ikke brytes ned av seg selv.

Forskningen effektiviseres ved at mange ble rammet av long covid samtidig under pandemien. Det kan føre til bedre behandling og rehabilitering, og bidra til å oppdage risikogrupper for å unngå at flere får langvarige symptomer etter covid-19-sykdom.