Hva er long covid?


For de fleste som blir smittet av korona, forsvinner symptomene igjen. Samtidig får noen symptomer som ikke går over som forventet, eller de utvikler nye symptomer i etterkant av infeksjonen. Dette kalles ofte senfølger eller long covid. Et eksempel på et mer medisinsk begrep er Post Acute Covid-19 Syndrome (PASC).

Long covid er mer et paraplybegrep enn én spesifikk diagnose eller sykdom, og omfatter mange forskjellige symptomer og påfølgende komplikasjoner. Symptomene kan også variere over tid og i omfang. Ulike pasienter kan ha ulike symptom-paletter (ulike fenotyper). 

Noen får alvorlige symptomer som har stor innvirkning på dagliglivet, mens andre får mildere symptomer.

Long covid er multisystemisk, noe som betyr at det kan påvirke alle organsystemer i kroppen. Vanlige symptomer er fatigue, hjernetåke, kognitive problemer, kardiovaskulære komplikasjoner, hodepine, smerter, langvarig feber og mage- og tarmproblemer.

Mange som har long covid opplever forverring av symptomene etter fysisk, psykisk og sosial aktivitet. En medisinsk betegnelse for dette er PEM (Post Exertional Malaise), som betyr anstrengelsesutløst symptomforverring. Hvor grensen går for hva som er for mye belastning er forskjellig fra person til person, men varierer også for samme person fra dag til dag.

Long covid forekommer hos noen personer med en historie med sannsynlig eller bekreftet SARS-CoV-2-infeksjon, hvor symptomene vedvarer tre måneder etter sykdom, som varer i minst to måneder og som ikke kan forklares med en alternativ diagnose. Vanlige symptomer inkluderer blant annet tretthet, pustevansker, kognitiv dysfunksjon som generelt påvirker det daglige funksjonsnivået. Symptomer kan være nye etter første bedring etter akutt covid-19 eller kan ha vedvart fra den første fasen av sykdommen. Symptomer kan også svinge eller gjenta seg over tid.

WHO’s definisjon av long lovid (eller Post COVID-19 condition)

Hvem er berørt?

Både personer som hadde en alvorlig akutt covid-19-infeksjon og trengte sykehusbehandling og personer som hadde mildere symptomer i akuttfasen og ikke mottok sykehusbehandling kan få long covid. Barn kan også få long covid.

Hvor mange er berørt?

Noen pasienter føler at de blir bedre over tid, andre ikke. Noen kan også bli verre sent i sykdomsforløpet. Forskning pågår og vi vil lære mer om prognosen på sikt. Det er imidlertid klart at ikke alle blir friske av seg selv. Et ikke ubetydelig antall mennesker har vært syke med alvorlig invalidiserende symptomer siden starten av pandemien. I følge tidsskriftet The Lancet viser den mest pålitelige studien til dags dato at omtrent én av åtte, 12,7 prosent, hadde vedvarende symptomer i tre til fem måneder etter infeksjon (lengre målte man ikke i studien). I studien så ikke forskerne på hvor alvorlige eller invalidiserende symptomene er.

Hva forårsaker long covid?

SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19, er relativt nytt for menneskeheten. Vi lærer fortsatt om de langsiktige effektene det kan ha. Rotårsakene til long COVID er ikke fullstendig forstått, og forskere mener at flere årsaksmekanismer sannsynligvis henger sammen. Her er noen viktige hypoteser som undersøkes:

1. Vedvarende virus. Noen pasienter kan ha virusrester i kroppen. Dette kalles viral persistens.

2. Immunreaksjoner. Hos noen kan immunforsvaret reagere for kraftig og angripe kroppens egne celler og vev. Dette fenomenet er kjent som autoimmunitet.

3. Reaktivering av sovende virus. Tidligere inaktive virus, slik som herpesvirus, kan bli reaktivert. Dette inkluderer blant annet virusene som forårsaker kyssesyke (Epstein-Barr-virus) og vannkopper (varicella-zoster-virus).

4. Vevsskader og -dysfunksjon. Skader eller dysfunksjoner i kroppens vev kan oppstå, for eksempel i blodårenes indre cellelag (endotelet). Dette kan påvirke blodstrømmen og oksygentilførselen til ulike organer.

5. Påvirkning av nervesystemet. Long covid kan også påvirke nervesystemet, spesielt hjernestammen og vagusnerven, som er viktig for mange av kroppens funksjoner.

6. Mikrokoagler. Små blodpropper, kjent som mikrokoagler, kan dannes og ikke brytes ned som normalt. Dette kan føre til ulike symptomer.

Forskningen effektiviseres ved at mange ble rammet av long covid samtidig under pandemien. Det kan føre til bedre behandling og rehabilitering, og bidra til å oppdage risikogrupper for å unngå at flere får langvarige symptomer etter covid-19-sykdom.

Her er noen tips til videre lesning om årsaksmekanismer:

Dette skjer i kroppen ved long covid, ifølge ny oppsummering av forskning  ​​

NHI: Det letes etter årsaker til long covid

Guest article: Ph.D. Akiko Iwasaki | BMG Long COVID Initiative

Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations | Nature Reviews Microbiology 

The long-term health outcomes, pathophysiological mechanisms and multidisciplinary management of long COVID | Signal Transduction and Targeted Therapy