FAQ

Hva er Norsk Covidforening?

Det er en ideell pasientforening for de som er rammet av sykdommen covid-19 inkludert senfølger av denne.

Hvem får være med?

Vi er en inkluderende forening som ønsker alle rammede velkommen, uavhengig av om man har hatt mulighet til å få en bekreftet diagnose eller ikke. Også pårørende og andre engasjerte som stiller seg bak pasientperspektivet er velkomne som medlemmer. 

Hvordan blir man medlem?

Man blir medlem her https://covidforeningen.no/Bli-medlem

Koster det noe?

Vi har en frivillig medlemsavgift på kr 100. Ellers er det mulig å donere en valgfri gave til foreningen når som helst om man måtte ønske det. Vi prioriterer at alle skal ha mulighet til å være med, og har derfor valgt å ikke ha krav om medlemsavgift. Selvsagt vil mulighetene til å oppnå resultater kunne bli større med mer ressurser, og vi håper derfor at de som kan velger å støtte foreningen økonomisk.