12.10.2023
Aktiv innenfor egen kapasitet:<br/>Å tilrettelegge hverdagen for barn og unge med postviral sykdom

Norsk Covidforening og ME-foreldrene inviterer til åpent webinar for pårørende til barn og unge!

Malin Mongs er ergoterapispesialist og selv pårørende til en ungdom med virusutløst sykdom. Hun vil fortelle om hvordan vi som pårørende kan tilrettelegge for en best mulig hverdag ut fra den enkeltes kapasitet. 

Les mer...09.10.2023
Tysklands helseminister planlegger tiltak mot lang-covid

Noen mennesker får langvarige og inngripende symptomer lenge etter at de ble syke med korona. Det forskes på årsakene og mulige behandlinger for lang-covid, men det går sakte. Det er heller ikke samordnede råd for hvordan denne pasientgruppen skal få oppfølging og omsorg i helsevesenet. I Tyskland vil de gjøre noe med det.

Les mer...23.08.2023

Innkalling til årsmøte i Norsk Covidforening 2023

Når?
Lørdag 23 septemer, kl. 12.00.

Hvor?
Teams.

Påmelding innen 20 september!

Les mer...06.08.2023
Covid-19 som yrkessykdom

I april 2020 ble Covid-19 formelt godkjent som en yrkessykdom. Dette betyr at personer som ble smittet av koronaviruset på jobb, kan ha rett til å få dekket sine økonomiske tap som sykdommen har medført. 

Det er kun noen utvalgte yrkesgrupper som kan søke NAV om godkjent yrkessykdom.

Les mer om yrkessykdom og covid-19 i denne saken. 

Les mer...15.07.2023
Håper ny tablett kan forhindre long covid

På Universitetet i Bergen foregår det en studie som skal undersøke om det er mindre sannsynlighet for å utvikle long covid om man får den antivirale koronamedisinen Paxlovid under det akutte forløpet av covid-19.

Les mer...