29.02.2024
Sterk sammenheng mellom korona og hukommelsesvansker

En nypublisert, norsk studie kaster et interessant lys over de langvarige effektene av covid-19, og viser en bekymringsfull sammenheng mellom viruset og vedvarende hukommelsesproblemer.

En viktig norsk studie ble i dag publisert i det prestisjetunge tidsskriftet New England Journal of Medicine. Studien bekrefter med stor sikkerhet det mye allerede har tydet på; nemlig at det finnes en sterk sammenheng mellom hukommelsesproblemer og gjennomgått covid-19. Dette gjelder også mennesker som har hatt det helsemyndighetene klassifiserer som milde symptomer. Var du sengeliggende så kort som én dag i sykdomsforløpet, har du økt sannsynlighet for å slite med hukommelsesproblemer i etterkant.

Les mer...06.02.2024

Det er nytt år, noe som også betyr ny frivillig medlemsavgift.

I dag (6. februar) har vi sendt ut en mail med betalingsinfo for medlemskontingent for 2024 (avsender er noreply@smartorg.no). 

Les mer...17.01.2024

Endelig kan vi invitere til Covidforeningens første spørreundersøkelse!
Undersøkelsen retter seg mot personer som har fått senfølger etter å ha vært smittet med covid-19. Pårørende over 18 år har mulighet til å svare på vegne av pasienten.

Undersøkelsen avsluttes 11. februar! 

I undersøkelsen spør vi om hvilke utfordringer du opplever i forbindelse med sykdommen.

Svarene dine vil være til stor hjelp i vårt arbeid for de langtidssyke!

Les mer...12.10.2023
Aktiv innenfor egen kapasitet:<br/>Å tilrettelegge hverdagen for barn og unge med postviral sykdom

Norsk Covidforening og ME-foreldrene inviterer til åpent webinar for pårørende til barn og unge!

Malin Mongs er ergoterapispesialist og selv pårørende til en ungdom med virusutløst sykdom. Hun vil fortelle om hvordan vi som pårørende kan tilrettelegge for en best mulig hverdag ut fra den enkeltes kapasitet. 

Les mer...09.10.2023
Tysklands helseminister planlegger tiltak mot lang-covid

Noen mennesker får langvarige og inngripende symptomer lenge etter at de ble syke med korona. Det forskes på årsakene og mulige behandlinger for lang-covid, men det går sakte. Det er heller ikke samordnede råd for hvordan denne pasientgruppen skal få oppfølging og omsorg i helsevesenet. I Tyskland vil de gjøre noe med det.

Les mer...23.08.2023

Innkalling til årsmøte i Norsk Covidforening 2023

Når?
Lørdag 23 september, kl. 12.00.

Hvor?
Teams.

Påmelding innen 20 september!

Les mer...06.08.2023
Covid-19 som yrkessykdom

I april 2020 ble Covid-19 formelt godkjent som en yrkessykdom. Dette betyr at personer som ble smittet av koronaviruset på jobb, kan ha rett til å få dekket sine økonomiske tap som sykdommen har medført. 

Det er kun noen utvalgte yrkesgrupper som kan søke NAV om godkjent yrkessykdom.

Les mer om yrkessykdom og covid-19 i denne saken. 

Les mer...15.07.2023
Håper ny tablett kan forhindre long covid

På Universitetet i Bergen foregår det en studie som skal undersøke om det er mindre sannsynlighet for å utvikle long covid om man får den antivirale koronamedisinen Paxlovid under det akutte forløpet av covid-19.

Les mer...