12.10.2023
Aktiv innenfor egen kapasitet:<br/>Å tilrettelegge hverdagen for barn og unge med postviral sykdom

Norsk Covidforening og ME-foreldrene inviterer til åpent webinar for pårørende til barn og unge!

Dato: 26. oktober 2023
Klokkeslett: 20.00-21.00
Plattform: Microsoft Teams
Foredragsholder: Ergoterapeut Malin Mongs

Malin Mongs er ergoterapispesialist og selv pårørende til en ungdom med virusutløst sykdom. Hun vil fortelle om hvordan vi som pårørende kan tilrettelegge for en best mulig hverdag ut fra den enkeltes kapasitet. 

Malin er opptatt av at det ikke finnes én løsning som egner seg for alle, men at vi må ta utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og situasjon. Vi skal se på noen nyttige prinsipper og tenkemåter som kan hjelpe oss å legge bedre til rette for deltagelse i hverdagen og det sosiale livet.

Særlig om barnet eller ungdommen opplever forverring ved anstrengelser (PEM), og/eller har vansker med å være i oppreist stilling (ortostatisk intoleranse), kan deltagelse i hverdagen være en utfordring. Hva kan barnet eller ungdommen fortsatt gjøre? Hvordan kan de lykkes i å være passe aktiv innenfor egen kapasitet?

Malin vil snakke mest om generell tilrettelegging av aktivitet. Hun vil også kort gå inn på hjelpemidler.

Webinaret retter seg primært mot pårørende til barn og unge med infeksjonsutløst sykdom, slik som ME og/eller senfølger etter covid-19. Fagpersoner, pårørende til andre aldersgrupper, og de som selv er pasienter vil også kunne dra nytte av webinaret.

Deltagelse er gratis, men krever påmelding. Trykk her for å melde deg på

Facebookarrangementet finner du her (telles ikke som påmelding).

Webinaret arrangeres i samarbeid mellom ME-foreldrene og Norsk Covidforening.

Vil du promotere Webinaret finner du flygeblad for utskrift her.

Spørsmål? Skriv til oss på kontakt@covidforeningen.no eller post@meforeldrene.no