17.01.2024

Endelig kan vi invitere til Covidforeningens første spørreundersøkelse!


Undersøkelsen retter seg mot personer som har fått senfølger etter å ha vært smittet med covid-19. Pårørende over 18 år har mulighet til å svare på vegne av pasienten.

Undersøkelsen avsluttes 11.februar!

I undersøkelsen spør vi om hvilke utfordringer du opplever i forbindelse med sykdommen.

Svarene dine vil være til stor hjelp i vårt arbeid for de langtidssyke!

Å delta i undersøkelsen er selvfølgelig helt frivillig. Svarene dine behandles konfidensielt, og kan ikke spores tilbake til deg.

Undersøkelsen tar omtrent 15 min å besvare. Du kan ta pauser når som helst om du trenger det.

Merk: Les informasjonsteksten på første side nøye innen du går i gang med å svare. Her vil du finne viktig praktisk informasjon for gjennomføringen.

Bruk denne linken for å komme til undersøkelsen:
Gå til undersøkelsen

Vi setter stor pris på deltakelsen din!