14.03.2024

20. april 2024 er det nytt årsmøte i foreningen vår. Som alltid skal årsmøtet bestemme hvem som skal være med og drive foreningen det neste året. Er det deg?

Å bli styremedlem er en gyllen mulighet til å få være en stemme for medlemmene, og til å bidra til å lede foreningen til nye høyder. Vi trenger friske perspektiver, nye ideer, og mennesker som er lidenskapelig opptatt av å skape endring for fellesskapet av long covid-syke. 

Alle medlemmer i Norsk Covidforening kan stille til valg. Hvis du sitter på egenskaper og ferdigheter som du føler kan bidra til vårt felles mål, så har du altså sjansen nå. 

Egenskaper vi ser etter

Covidforeningen trenger et bredt sammensatt styre med ulike bakgrunner.

Dette er eksempler på egenskaper vi gjerne ønsker representert i styret (andre egenskaper kan selvfølgelig også være relevante!):

 • strategisk anlagt, med evnen til å tenke langt og bredt om hvordan vi når målene våre
 • lagspiller som er opptatt av hva vi kan få til sammen
 • ledertype med evne til å fremme samarbeid gjennom tillit, respekt, og åpen kommunikasjon
 • formidlingsevne og språksans som kan bidra til klar og overbevisende kommunikasjon
 • kunnskapstørst, med en driv til å alltid lære og vokse
 • samfunnsinteressert med en sterk analytisk evne
 • dyktig nettverksbygger
   

Her følger noen eksempler på faglig kompetanse og erfaring vi ønsker representert i styret (på samme måte som over, er listen ikke uttømmende):

 • erfaring fra organisasjonsbygging
 • kompetanse innen sosiale medier og digital markedsføring
 • erfaring fra PR og mediearbeid
 • erfaring med å rekruttere, lære opp og motivere frivillige
 • erfaring med søknadsskriving og/eller fundraising
 • juridisk kompetanse
 • erfaring med å organisere arrangementer og/eller kampanjer
 • kompetanse innen økonomi og regnskap
 • bakgrunn fra helse- og omsorgssektoren

 

Ikke nøl hvis du lurer på om styret kan ha bruk for akkurat deg!
Eller kanskje du vil nominere noen andre?
 

Arbeidsrammer og fleksibilitet

Per i dag er Covidforeningen en ung forening uten ansatte, med et arbeidende styre uten honorar. Det er ønskelig at medlemmer som trer inn i styret har mulighet til å generelt sette av ca. 3 timer  i uken til styrearbeid (eventuelt litt mer, avhengig av hvilke ansvarsområder du måtte velge å ta på deg). Vi holder digitale styremøter månedlig, eller oftere ved behov. Samtidig setter vi fleksibilitet og forståelse høyt, og er klare på at helsa alltid kommer først. Ingen av oss vet hvordan formen blir rundt neste sving, og sånn er det. En robust og bærekraftig organisasjon tar tid å bygge, men vi starter med å ta vare på oss selv, samtidig som vi yter etter evne. 
 

Ta kontakt ved interesse eller spørsmål!

Hvis du er interessert i å stille til valg, kan du skrive en e-post til valgkomiteens leder Victor Håland (victor.haaland@gmail.com), og fortelle litt om seg selv og hvorfor du ønsker å stille. 

Frist for å melde kandidatur er 11. april. 

Stadig nye muligheter åpner seg for foreningen vår - ta med deg dine visjoner og ambisjoner, og bli med på å lede Covidforeningen trygt inn i framtiden! 

Årsmøtet skal velge følgende tillitsverv:
 

Styreverv:
- Styreleder

- Nestleder
- Kasserer
- Styremedlemmer
- Varamedlemmer

- Valgkomité for 2025