19.03.2024

Når?
Lørdag 20 april, kl. 12.00.
Hvor?
Teams.
Frist for påmelding?
Senest 17. april.

Norsk Covidforening har nå over 1200 medlemmer.
Årsmøtet kommer til å foregå digitalt, og vi planlegger nå den tekniske gjennomføringen.

Alle medlemmer kan delta på møtet. Medlemmer som har vært medlem i mer enn 30 dager kan stemme.

For å delta på årsmøtet, må du melde deg på. 

Siste frist for påmelding er 17 april.
 

Påmelding skjer via Survey Monkey her:
https://no.surveymonkey.com/r/5PMBZVJ
 
Foreløpig dagsorden

 • Åpning v/ leder
 • Fastsettelse av stemmerett
 • Valg av ordstyrer og referent
 • Valg av protokollfører, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkalling
 • Årsmelding 2023
 • Regnskap 2023
 • Fastsettelse av kontingent
 • Budsjett for 2024
 • Handlingsplan for 2024
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité
 • Valg av revisor
 • Avrunding


Siste dag for å sende inn saker til behandling er 12. april
Saker til behandling sendes inn via Survey Monkey:  
https://no.surveymonkey.com/r/5PN3MPL

 
Vedtekter

Her kan du lese foreningens vedtekter.
 
Vennlig hilsen,
Styret