04.04.2024
Tilpasning i skolen for barn med ME eller long covid

Norsk Covidforening og ME-foreldrene inviterer til det tredje i rekken av webinarer for pårørende. Denne gangen handler det om skole og utdanning, og hvordan vi kan gjøre dette så tilgjengelig som mulig for barn og unge med anstrengelsesutløst forverring.

Dato: 22. april
Klokkeslett: 18.00 - 19.00
Plattform: Microsoft Teams
Foredragsholder: Mette Schøyen 

Barn med ME, og en del barn med long covid, får forverring hvis de anstrenger seg mer enn de tåler. Dette fenomenet kalles ofte PEM (post-exertional malaise).
 

Hvordan kan elever med PEM få ta størst mulig del i skolegang og sosialt fellesskap uten forverring? PEM fordrer en litt annen form for tilrettelegging enn ved de fleste andre sykdommer.
 

Mette Schøyen har lang erfaring fra livet med ME, både som pasient og mor til alvorlig rammede barn gjennom hele skoleløpet og forbi. I dette webinaret deler hun erfaringer med hvilke grep som hjalp barna, og hva som gjorde det vanskeligere å delta og å beholde kapasiteten.
 

Det blir mulig å stille spørsmål i chatten, som webinarverten tar opp mot slutten av webinaret.
 

Webinaret retter seg mot pårørende til barn og unge med infeksjonsutløst sykdom, slik som ME og/eller senfølger etter covid-19. Fagpersoner, pårørende til andre aldersgrupper, og de som selv er pasienter, vil også kunne dra nytte av webinaret.
 

Deltagelse er gratis, men krever påmelding. Åpent for alle interesserte. Medlemmer i de to foreningene vil få muligheten til å se selve seminaret i opptak. 

Trykk her for å melde deg på.

Facebookarrangementet finner du her (telles ikke som påmelding).

Webinaret er en del av en serie for pårørende til barn og unge med postviral sykdom, som ME-foreldrene og Norsk Covidforening arrangerer i samarbeid.

Spørsmål? Skriv til oss på kontakt@covidforeningen.no eller post@meforeldrene.no 

Vel møtt!