23.08.2023

En uke igjen til årsmøtet                                   

Har du husket å melde deg på?
Siste frist er 20. September!

Trykk her for å komme til påmeldingsskjemaet.

En epost med praktisk informasjon vil sendes ut til de som er påmeldt så fort påmeldingsfristen går ut. Denne vil inkludere viktig informasjon om forhåndsregistrering på den digitale møteplattformen.
 
Årsmøtepapirer
Dagsorden og møtepapirer finner du her:
https://drive.google.com/drive/folders/10oDmfK8wAOcoHxSsxoQUrxdVp2f7B7jY
 

Dagsorden

 1. Åpning v/ leder
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 3. Konstituering
       3.1 Valg av ordstyrer
       3.2 Godkjenning av møtereglement (forretningsorden)
       3.3 Valg av protokollfører, tellekorps og protokollunderskrivere
 4. Årsmelding
 5. Årsregnskap
 6. Fastsettelse av kontingent
 7. Handlingsplan for 2023
 8. Budsjett for 2023
 9. Forslag til vedtektsendringer
 10. Innkomne forslag
 11. Valg
       11.1 Styre
       11.2 Revisor
       11.3 Valgkomité for 2024
 12. AvrundingVel møtt den 23. september!

 

Vennlig hilsen,

Styret