09.10.2023
Tysklands helseminister planlegger tiltak mot lang-covid

Noen mennesker får langvarige og inngripende symptomer lenge etter at de ble syke med korona. Det forskes på årsakene og mulige behandlinger for lang-covid, men det går sakte. Det er heller ikke samordnede råd for hvordan denne pasientgruppen skal få oppfølging og omsorg i helsevesenet. I Tyskland vil de gjøre noe med det.

Som svært mange andre land, ser Tyskland blant annet langvarig utmattelse, hukommelsesproblemer og organskader hos de mange pasientene som ikke blir friske etter covid-infeksjoner. Nå lover helseminister Karl Lauterbach at hjelpen skal bli mer koordinert. Han har presentert den tyske regjeringens planer for å gi lang-covid-pasienter mer informasjon og bedre omsorgstjenester. 

– Hele samfunnet vårt har en oppgave foran seg, sa Lauterbach på en pressekonferanse i Berlin nylig.

Helseministeren tegnet et pessimistisk bilde av dagens situasjon.

 – Situasjonen er verre enn vi hadde håpet på for et halvt år siden, sa han. Han er overrasket og skuffet over at det ikke har vært framgang i behandlingsmuligheter for lang-covid. 

– For personer med lang-covid er pandemien dessverre langt fra over, sa Lauterbach. 

Det er tydelige tegn på at mange av de som er berørt vil oppleve permanente konsekvenser av viruset og det er ingen behandlinger som virker foreløpig. Myndighetene i Tyskland frykter som mange andre land at antall mennesker med lang-covid vil fortsette å stige, og at mange av dem får ME/CFS og blir ute av stand til å jobbe, eller vil trenge pleie.

Helseminister Lauterbach har satt opp tre punkter i sin plan for lang-covid i Tyskland:

  • Et nettsted som samler informasjon om lang-covid, hvor folk kan finne råd og støtte, opplysninger om hva som finnes av spesialisthelsetjenester og hva ståa er innen forskningen. Målgruppene for informasjonen er de som er syke, leger og arbeidsgivere.
  • Helsedepartementet bevilger 41 millioner euro til å støtte forskning på lang-covid. Det er under halvparten av de 100 millionene euro Lauterbach ønsket seg til formålet, men han sier at hvis det dukker opp penger på det stramme statsbudsjettet, vil de prøve å øke til 100 millioner.
  • Lauterbach kaller også inn legemiddelindustrien og representanter for berørte av lang-covid til en rundebordskonferanse den 12. september. Målet er å oppfordre til mer forskning på behandlinger for lang-covid.

Helseministeren frykter at sykdommer som knyttes til lang-covid vil fortsette å øke. Det anslås at mellom seks og 14 prosent av de som har vært smittet med viruset får langvarige symptomer. Det forventes at mange fortsatt vil få lang-covid fremover.

Lauterbach sier at bildet av lang-covid ikke er entydig. Noen fikk det etter sin første koronainfeksjon, andre etter en runde til med smitte. For noen går symptomene ikke bort, mens andre opplever det som en episode, men selv for dem kan symptomene gå i dvale, for så å komme tilbake og til og med bli verre enn før.

Helseministeren understreket også de betydelige økonomiske konsekvensene av lang-covid – for eksempel når folk blir lenge borte fra jobb. En av beregningene som er gjort av den økonomiske skaden lang-covid forårsaker, er på 5,7 milliarder euro i året. Helseminister Lauterbach spår at dette tallet vil stige i tiden fremover.

Det nyåpnede nettstedet har informasjon på både tysk og engelsk. 

24.-25. november vil Lauterbach lede en tospråklig vitenskapelig kongress om long covid.