Til pårørende

Som pårørende til en med senfølger kan det være vanskelig å vite hvordan man kan gi støtte og ta del i behandling og rehabilitering på best mulig måte. Sykdommen synes ikke utvendig, og det er ikke alltid like enkelt for den syke å forklare sine behov for omgivelsene. Derfor kan det kreve ekstra mye fra de pårørende i form av tålmodighet og kommunikasjon.

I tillegg kan det være utfordrende å forholde seg til helsevesenet og NAV, og avhengig av sykdomsbyrde kan deler av dette arbeidet også falle på de pårørende. Så det er viktig at de pårørende også har noen å støtte seg på utenom den syke, så de også får luftet følelser og tanker.

Leder i Covidforeningen, Brita Scheid Bjørnstad, fortalte til NRK i april 2023 at:

“Jeg har snakket med ganske mange foreldre som forteller at barnet deres har fått POTS. Det fleste føler at de er helt alene, og det er helt individuelt om de får den hjelpen de trenger. Mange har ikke engang fått diagnosen «long covid»”

Vi i Covidforeningen er klar over utfordringene som kommer med å være pårørende til barn og voksne med long covid, og jobber for at ting skal bli bedre.

Vår svenske søsterorganisasjon har produsert en grundig veiledning til pårørende av personer med long covid.

Det er også verdt å ta en titt på våre sider Om long covid, Til deg som er pasient og Rettigheter for mer informasjon om senfølger og det norske helse- og velferdstilbudet.

Vi ønsker medlemmer som er på Facebook velkommen å bli med i vår likepersongruppe for pårørende til long covid-syke. Du kan søke om medlemskap i gruppa her.

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre tilgjengelig mer informasjon for pårørende på norsk.

 

Aktuelle lenker for pårørende:

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Unge pårørende